History

1960’dan günümüze Dijital Pazarlama

Dijital pazarlama, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan bir pazarlama yöntemidir. İnternetin ticari amaçlar için kullanılması, 1990’ların ortalarında başlamıştır. Ancak, dijital pazarlamanın tarihçesi bundan daha eskiye dayanmaktadır. 1960’lardan itibaren, bilgisayar teknolojisi geliştikçe, pazarlama da değişmeye başladı. 1980’lerde, doğrudan pazarlama yoluyla müşterilerle doğrudan ilişki kurulması, bilgisayar teknolojisi sayesinde mümkün hale geldi. Bu dönemde, doğrudan posta, telefon ve 1960’dan günümüze Dijital Pazarlama